Pohľad späť na Mesiac Frankofónie 2018

Tak ako po minulé ročníky, aj 4. ročník Mesiaca Frankofónie na Slovensku pripravil pre nadšencov francúzskeho jazyka bohaty program s rôznorodými aktivitami. K "starým známym" organizátorskym mestám, a síce Bratislava, Banská Bystrica a Košice, pribudla v marci tohto roka aj Nitra.

Ako prebiehal Mesiac Frankofónie v régiónoch? O tom si už prečítajte nižšie.

 

-------

Frankofónia aj na FF UKF v Nitre

V rámci marca mesiaca frankofónie usporiadali Katedra romanistiky v spolupráci s Katedrou translatológie Frankofónny týždeň (12.3. – 15.3. 2018). Ide o každoročné podujatie určené študentom francúzskeho jazyka a milovníkom frankofónnych kultúr. Podujatie organizačne i obsahovo zabezpečoval tím pedagógov a študentov pod vedením vedúcej Katedry romanistiky docentky Evy Švarbovej. Nadšenci frankofónie si mohli vybrať spomedzi pestrého programu podľa svojich záujmov o kultúru, literatúru, preklad a tlmočenie, umenie a didaktiku.

Pozvanie prijali i zahraniční hostia, medzi nimi emeritný profesor Michael Kohlhauer (Université Savoie Mont Blanc, Chambéry), ktorý prednášal na rôznorodé kultúrno-spoločenské témy (Michel Houellebecq – francúzska vášeň, Kultúra v čase globalizácie, Interkultúrny prístup na hodinách cudzieho jazyka).

Ďalším hosťom bola francúzska poetka Marie Huot, ktorá čítala výber z vlastnej tvorby a objasnila zdroje svojej inšpirácie. Publikum si mohlo zároveň vychutnať slovenský preklad básní v podaní jeho autorky a zároveň aj ďalšieho hosťa podujatia, profesorky Kataríny Bednárovej z Filozofickej fakulty UK v Bratislave.

Svoj pohľad na aktuálne otázky o Francúzsku a francúzskom jazyku predniesol na domácej pôde i docent Peter Kopecký.

Všetky spomenuté prednášky boli tlmočené za čo patrí poďakovanie internej doktorandke magisterke Jane Ukušovej a študentom z Katedry translatológie.

Novinkou v rámci Frankofónneho týždňa boli popularizačné aktivity určené nielen domácim študentom, ale najmä študentom stredných škôl. V tejto súvislosti spomenieme seminár venovaný kanadskej spisovateľke Nancy Huston, ktorý viedla doktorka Silvia Rybárová. Pre študentov stredných škôl boli určené dve tvorivé dielne. Jedna z nich prebiehala vo Výtvarnom ateliéri Nitrianskej galérie pod vedením výtvarnej pedagogičky magisterky Eleny Tarábkovej vo frankofónnej spolupráci s doktorkou Máriou Lalinskou a študentkou Bc. Veronikou Jónašovou na tému aktuálnej expozície Bez nenávisti. Druhý tvorivý ateliér zameraný na problematiku prekladu, titulkovania a komixového umenia odborne zabezpečili magisterka Jana Ukušová, magister Stéphane Tardy a študentka Bc. Laura Danielová.

Na záver by sme chceli ešte vyzdvihnúť spoluprácu s našimi partnerskými inštitúciami – SFUI (Slovensko-francúzskym univerzitným inštitútom), Francúzskym inštitútom na Slovensku a FrancAvis (Asociáciou vysokoškolských frankofónnych učiteľov na Slovensku), ktorým touto cestou vyjadrujeme poďakovanie za finančnú, odbornú či organizačnú pomoc.

-------

Frankofónia v Alliance Française Banská Bystrica : Kým nás francúzština nerozdelí

Každoročne v marci sa Alliance Française Banská Bystrica snaží propagovať frankofóniu na strednom Slovensku. O jej úsilí v roku 2018 svedčí spolu 16 udalostí a 1 750 divákov. Hoci hlavnou cieľovou skupinou našich podujatí sú študenti francúzštiny, vítaní sú všetci, ktorí sa zaujímajú o frankofónnu kultúru. Vďaka svojej otvorenosti pre širokú verejnosť a kľúčovej úlohe mladých ľudí je Mesiac Frankofónie veľmi dynamickým súborom podujatí. Práve mládež totiž výrazne prispieva k mnohým z našich najlepších akcií.

Príkladom dynamiky a kvality, ktorú prinášajú mladí ľudia je aj súťaž Spievam po francúzsky. Počas semifinále súťaže v modernej francúzskej piesni, organizovaného tento rok Gymnáziom v Ružomberku, mladí speváci ukázali svoj hudobný talent. Vďaka tomuto excelentnému podujatiu sa na jednom mieste stretli mladí talentovaní speváci, ich učitelia a aj niekoľko riaditeľov škôl z Banskej Bystrice a zo Zvolena. Nádherné priestory synagógy v Ružomberku ešte viac zvýraznili umeleckú atmosféru podujatia, ktoré vyvrcholí (medzi)národným finále v sobotu 12. mája v Banskej Bystrici.

Okrem Spievam po francúzsky sa počas Mesiaca Frankofónie uskutočnili ešte dve významné hudobné podujatia. Tretie pokračovanie Soirée franco-espagnole bolo unikátnou príležitosťou na zblíženie sa so španielsky hovoriacou komunitou v Banskej Bystrici ako aj so žiakmi a vyučujúcimi na španielskom bilingválnom gymnáziu. Na rozdiel od dvoch predošlých soirée, tentokrát dostal viac priestoru moderný tanec. Počas hudobného soirée v Záhrade zas diváci videli dva koncerty – najprv Friandises, novovzniknutú kapelu sestier Mojžišových z Gymnázia Jozefa Gregora Tajovského (BB), a potom kapelu Šarivary, skupinu s medzinárodným zložením a príjemnými melódiami.

Keď hovoríme o Frankofónii v Banskej Bystrici, nesmieme zabudnúť na kulinárske workshopy organizované na stredných školách v regióne. Veľmi oceňujeme najmä motiváciu žiakov Katolíckeho gymnázia Štefana Moysesa, vďaka ktorým sa z workshopu stal nezabudnuteľný zážitok. Okrem toho, po prvý raz sme zorganizovali kulinársky workshop aj na Súkromnej hotelovej akadémii v Banskej Štiavnici.

Okrem 9. Francúzsko-slovenského kvízu pre dospelých usporiadala Alliance Française už 5. KvizKids, kvíz pre žiakov základných škôl. Zúčastnil sa na ňom rekordný počet družstiev.

Mesiac Frankofónie sa tradične spája s premietaním francúzskych filmov vo Filmovom klube v Múzeu SNP. Tebto rok bola naša spolupráca naozaj veľmi plodná. Filmy prilákali viac než 300 divákov a na film Kým nás svadba nerozdelí bola kinosála úplne vypredaná už tretíkrát v tomto roku.

V spolupráci so Slovensko-francúzskym univerzitným inštitútom usporiadala Alliance Française podujatie s názvom Deň ateliérov, ktorého cieľom bolo oboznámiť študentov stredných škôl s možnosťami štúdia vo francúzštine v Banskej Bystrici. Ateliéry v účastníkoch prebudili veľký záujem, pretože pútavou formou ukázali, kde všade môže byť tento pekný jazyk užitočný.

Všetky spomínané podujatia prispeli k upevneniu frankofónnej komunity v banskobystrickom regióne. V závere by sme sa chceli úprimne poďakovať všetkým, ktorí nám pomáhali podujatia organizovať, a tiež všetkým tým, ktorí naše podujatia navštíili. Spolu ukazujeme silu frankofónie v Banskej Bystrici aj v celom Banskobystrickom kraji.