Prednáška o Deklarácii slovenského národa, prijatej 30. októbra 1918 v Turčianskom Svätom Martine

"Deklarácia slovenského národa, prijatá 30. októbra 1918 v Turčianskom Svätom Martine : pristúpenie a výhrady voči sebaurčeniu Československa pred sto rokmi vytvorením spojenectva Čechov a Slovákov".

Pod týmto názvom sa dňa 18. apríla 2018 na pôde Slovenského veľvyslanectva v Praríži konala prednáška pána Michala Kšiňana, vedca Slovenskej Akadémie vied, autora viacerých slovenských a francúzskych publikácií, doktora histórie a lektora na Sorbonne PARIS I.