Súťaž: Európska značka pre jazyky (do 1. júla)

SAAIC - Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu organizuje v roku 2018 16. ročník súťaže EURÓPSKA ZNAČKA PRE JAZYKY.

Európska značka pre jazyky je iniciatívou Európskej komisie, ktorá je zameraná na podporu jazykového vzdelávania. Jej hlavným cieľom je:

  • zviditeľniť a oceniť projekty zamerané na jazykové vzdelávanie,
  • podporovať, využívať a rozširovať výsledky úspešných iniciatív na národnej a európskej úrovni ako príklady dobrej praxe.

 

Materiály k stiahnutiu sú k dispozícii nižšie:

 

 

Viac informácií o projekte:

 

Telefón: (+421) 209 222 01

Email: ell@saaic.sk

Web: www.saaic.sk