Historické dokumenty z francúzskych archívov na Bratislavskom hrade (15|05‑30|06)

Pri príležitosti konania sa velkej výstavy k storočnici založenia Česko-Slovenska pod názvom "Česko-slovenská / Slovensko-česká výstava", ktorá bude prezentovaná na Bratislavskom hrade od 26. apríla do 9. septembra 2018, archívy francúzskeho ministerstva zahraničných vecí zapožičiavajú Slovenskému národnému múzeu originály česko-slovenských ratifikácií trojice mierových zmlúv z Versailles, Saint-Germain-en-Laye a Trianonu.

Trojica historických dokumentov týkajúcich sa priamo vzniku Česko-Slovenska bude na Bratislavskom hrade vystavená od 15. mája do 30. júna 2018.

---

Fotky z vernisáže