Prijatie bývalých štipendistov na rezidencii Veľvyslanectva (14. marec 2011)

Francúzsky veľvyslanec na Slovensku J.E. Jean-Marie Bruno sa v pondelok 14. marca 2011 stretol bývalými štipendistami francúzskej vlády vo svojej rezidencii, aby im osobne vzdal úctu a pogratuloval im k úspechom a výsledkom, ktoré dosiahli vo Francúzsku.

Štipendijný program dáva každoročne možnosť 40 študentom aj úradníkom zo Slovenska na študijný pobyť, výskum alebo stáž vo Francúzsku, aby sa aj týmto spôsobom posiľnovali úzke vzájomné vzťahy medzi obama krajinami.