Festival francúzskych filmov Trenčín (30. novembra ‑ 5. decembra 2012)

FILM

30. november - 5. december 2012
ArtKino Metro, Trenčín

V rámci svojho dlhoročného partnerstva s francúzskym mestom Cran-Gévrier, mesto Trenčín organizuje v poradí už 8. vydanie Festivalu francúzskeho filmu.
V tomto roku festival predstaví 9 filmov v rámci 12 projekcií. Filmy boli zapožičané v rámci spolupráce s Francúzskym inštitútom v Paríži.

 

Program festivalu

 

Festival francúzskych filmov - podujatie s dvojročnou periodicitou je jedným z výsledkov dobre fungujúcich priateľských a partnerských vzťahov medzi mestami Trenčín a Cran-Gévrier od roku 1992. Okrem filmového festivalu si partnerské mestá pravidelne vymieňajú nielen svoju kultúru, ale uskutočňujú aj najrôznejšie výmenné pobyty zamerané na všeobecné i konkrétne otázky v oblasti urbanizmu, zaujímavé otázky z oblasti verejnej správy, občianskej demokracie, tretieho sektora, stretávajú sa na spoločne organizovaných odborných konferenciách, veľmi produktívna je spolupráca škôl, predovšetkým Gymnázia Ľ. Štúra a Lýcea Charlesa Beaudelaira. Udalosťou roka je však vždy filmový festival, ktorý sa recipročne koná v Cran-Gévrier (Festival slovenských, resp.európskych filmov) a v Trenčíne (Festival francúzskych filmov).

Počas predchádzajúcich 7 ročníkov v Trenčíne (prvý sa konal v roku 1996) si takmer 19 000 divákov pozrelo na 133 predstaveniach spolu 87 filmov. Trenčín pritom navštívilo cca 130 reprezentantov mesta Cran-Gévrier, francúzskej ambasády na Slovensku, rôznych združení a umelcov. Okrem filmov Francúzi doviezli viacero výstav, projekcie videofilmov a animovaných filmov, predstavenia divadelných a hudobných skupín.