Nový a starý človek: o vynárajúcich a strácajúcich sa podobách ľudstva

Od 1. do 6. júla 2018 sa bude konať v Banskej Štiavnici 27. ročník Letnej univerzity Jána Husa, ktorej hlavnými organizátormi sú Filozofický ústav SAV a Katedra románskych a slovanských jazykov FAJ EUBA.

Je to medzinárodne kolokvium s dlhoročnou tradíciou, ktoré každoročne združuje frankofónnych vedcov, doktorandov a študentov z oblasti humanitných vied, najmä filozofie, literárnej vedy, histórie či dejín umenia. Toto podujatie je svojim rozsahom a zameraním jedinečným stretnutím, propagujúcim francúzštinu ako jazyk vedeckého výskumu nielen na Slovensku, ale aj v strednej Európe. Podujatie sa koná s podporou AUF, Francúzskeho inštitútu a Francúzskeho veľvyslanectva na Slovensku.

Program na stiahnutie.