Stretnutie "Alumnistov"

V piatok 29. júna sa konala v priestoroch Francúzskeho inštitútu recepcia pri príležitosti stretnutia nových štipendistov francúzskej vlády a členov siete France Alumni Slovensko. Noví štipendisti nastúpia v septembri na ročný študijný pobyt alebo vedeckovýskumnú stáž vo Francúzsku.

Všetkým prítomným sa prihovoril francúzsky veľvyslanec JE pán Christophe Léonzi a riaditeľ Francúzskeho inštitútu pán Jean-Pierre Jarjanette. Noví štipendisti si mohli vymeniť skúsenosti s členmi siete France Alumni, ktorí vo Francúzsku absolvovali študijný alebo pracovný pobyt. Bola to taktiež príležitosť dozvedieť sa, akým spôsobom sa im podarilo zúročiť ich zahraničnú skúsenosť na Slovensku.

Pred recepciou sa konalo pre nových štipendistov informačné stretnutie ohľadom administratívnych formalít po príchode do Francúzska, aby ich adaptácia na nové prostredie prebehla čo najjednoduchšie.