Výstava Bibracte-Bratislava (17‑27|09)

Výstava predstaví výsledky bilaterálneho francúzsko-slovenského archeologického projektu z rokov 2016 a 2017, ktorý sa zaoberal porovnávaním a vzťahmi Bratislavy a Bibracte, dvoch veľkých laténskych opevnených sídlisk v 1. storočí pred Kr., s Rímskou ríšou, na príklade novoobjavených architektúr vykazujúcich rímske stavebné techniky, ktoré úplne menia pohľad na historický vývoj v závere doby laténskej v strednej Európe.

17. -  27. septembra 2018 (zadná miestnosť), Galéria Francúzskeho inštitútu, Sedlárska 7, Bratislava
Vernisáž: pondelok 17. septembra o 18.00

---

Fotky z prednášky pani Musilovej a z vernisáže výstavy

  • Príhovor francúzskeho veľvyslanca JE pána Christopha Léonziho
  • Príhovor francúzskeho veľvyslanca JE pána Christopha Léonziho
  • Prednáška pani Musilovej
  • (zľava) Jean-Pierre Jarjanette, riaditeľ Francúzskeho inštitútu na Slovensku, JE pán Christophe Léonzi, francúzsky veľvyslanec na Slovensku, Miroslav Musil

 

Príhovor francúzskeho veľvyslanca na Slovensku, JE pána Christopha Léonziho, ktorý bol vyslovený počas vernisáže je k dispozícii na stiahnutie tu.

---

Nosnou témou výstavy bude bilaterálny projekt medzi Bratislavou a Bibracte - Kontakty s juhom na periférii Rímskej ríše v 1. storočí pred Kr., porovnanie dvoch hlavných opevnených sídlisk Bratislavy a Bibracte na príklade nálezov architektúr.

Projekt sa zaoberal porovnávaním a vzťahmi dvoch veľkých laténskych opevnených sídlisk v 1. storočí pred  Kr.  s Rímskou ríšou na príklade objavených architektúr vykazujúcich rímske stavebné techniky. V Bratislave boli archeologickým výskumom na Bratislavskom hrade v rokoch 2008 – 2014 objavené v laténskom prostredí unikátne monumentálne architektúry spolu s hnuteľnými nálezmi rímskeho charakteru, ktoré úplne menia pohľad na historický vývoj v závere dobe laténskej v strednej Európe. Výsledky projektu budú odprezentované formou posterov, 5 za SK a 6 za FR.

Účastníkmi projektu boli výskumné tímy z Francúzska a zo Slovenska.

Bibracte: BIBRACTE EPCC - Centre archéologique européen, Glux en Glenne
Vedúci Vincent Guichard

Členovia francúzskeho výskumného tímu: Benjamin Clément, Nicolas Delferrière, Florent Delencre, Andrea Fochesato, Lőŕinc Timár, Stéphan Fichtl

Bratislava: Mestský ústav ochrany pamiatok v BratislaveMargaréta Musilová – vedúca

Členovia slovenského tímu: Branislav Resutík, Branislav Lesák, Jozef Kováč, Anna Gondová, Jana Minaroviech, Andrej Vrtel