Konferencia « August 68 – Operácia Dunaj » (20‑21/09)

Camera Obskura n. o. organizuje v spolupráci s Historickým ústavom SAV a s podporou Úradu vlády a Francúzskeho inštitútu na Slovensku konferenciu "August 68 – Operácia Dunaj", ktorá sa bude konať 20. a 21. septembra v priestoroch Univerzity Komenského.

Konferencia sa koná pri príležitosti 50. výročia vpádu vojsk Varšavskej zmluvy na územie Československa, ktoré si tento rok pripomíname tak v Bratislave ako aj v Prahe. Domáci i zahraniční historici a politológovia priblížia situáciu z tohto obdobia v jednotlivých regiónoch, ako i z medzinárodného hľadiska.

Pán Jacques Rupnik, profesor na Sciences po v Paríži, vystúpi v piatok 21. septembra s príspevkom: "Československý rok 1968 a Západ, porovnanie, kontrasty a odlišné dedičstvá“.

 

20. a 21. septembra 2018, Komenského Univerzita, Šafárikovo nám. 6, Bratislava

---

Program k stiahnutiu tu.

---

Zápis na konferenciu tu.