Jacques Rupnik vystúpil na konferencii "August 68 - Oprácia Dunaj"

Profesor na Sciences po v Paríži, bývalý poradca Václava Havla a expert na Strednú Európu, pán Jacques Rupnik, vystúpil ako jeden z hlavných prednášajúcich na medzinárodnej konferencii « August 68 – Operácia Dunaj », ktorá sa konala v dňoch 20. a 21. septembra na pôde Univerzity Komenského v Bratislave. Prednášku usporiadala asociácia Camera Obskura, v spolupráci s Historickým ústavom SAV a s podporou Úradu vlády Slovenskej republiky a Francúzskeho inštitútu na Slovensku.

Historici a geopolitici vo svojich prednáškach pripomenuli udalosti Pražskej jari, ich príčiny a priebeh až po vpád vojsk Varšavskej zmluvy do Československa spred 50 rokov, ako aj regionálne a medzinárodné výzvy tohto obdobia.

Francúzsky inštitút na Slovensku, pri tejto príležitosti a vďaka francúzsko-nemeckúmu fondu "fonds d'Alembert", požiadal p. Rupnika, aby priblížil porovnanie udalostí r. 1968 na « Západe » a v Československu a vyzdvihol, okrem ich rovnakého časového priebehu, v čom sa zhodli a kde vznikali nedorozumenia, ako aj ich rozdielne dôvody, kontrasty a odlišné dedičstvá.

Pán Rupnik po svojej prednáške, ktorá ukončila konferenciu, odpovedal na otázky francúzskej redakcie Radio Slovaquie Internationale.