Francúzska poetka Anne Kawala hosťom festivalu Novotvar 2018 (4–6|10)

Anne Kawala (1980) je francúzska spisovateľka a performerka. Po štúdiách medicíny a biológie vyštudovala École des Beaux Arts de Lyon a okrem výtvarných inštalácií sa venuje písaniu experimentálnej poézie a prózy. Texty chápe ako libretá, ktorých hudobným predvedením je recitácia.

Je autorkou kníh F.aire la Feui\\e (Le clou dans le fer, 2008), Part& (Joca Seria, 2011), Le Cowboy et le poète (L’Attente 2011), De la rose et du renard, leurs couleurs et odeurs (cipM, IFs Beyrouth / Saïda 2012) a Le déficit indispensable (screwball) (Al Dante 2016), ktorý bol preložený aj do angličtiny a vyšiel pod názvom Screwball (the indispensable lack) (Canarium Books, 2017).

Anne Kawala je hosťom festivalu Novotvar, ktorého tretí ročník sa uskutoční v Bratislave a v Budmericiach v dňoch 3. až 6. októbra 2018. Festival si kladie ambíciu predstavovať to najzaujímavejšie z aktuálnych trendov v súčasnej domácej i zahraničnej literatúry. Organizujú ho občianske združenia VlnaLiterárnyklub.sk v spolupráci s Literárnym informačným centrom – LIC, A4 – priestorom súčasnej kultúry, Francúzskym inštitútom, Poľským inštitútom, Goetheho Inštitutom, Rakúskym kultúrnym fórom a Balassiho inštitútom – Maďarským inštitútom v Bratislave.

Ako už napovedá názov festivalu, organizátori Novotvaru sa pri koncipovaní programu sústredili na novú literatúru – a to hneď z niekoľkých hľadísk. Predstavia sa autori, ktorým v uplynulom roku vyšla nová knižná publikácia, autori, ktorí bývajú zaraďovaní k progresívnemu prúdu súčasnej tvorby, ako aj najmladšia nastupujúca generácia autorov-debutantov.

Anne Kawala sa v rámci festivalu Novotvar predstaví 3-krát:

- v rámci literárneho večera s ostatnými autormi-hosťami festivalu vo štvrtok 4. októbra 2018 o 19.00 v A4, Karpatská 2, Bratislava

- spoločne s Máriou Ferenčuhovou v piatok 5. októbra 2018 o 10.55 na Gymnáziu Metodova v Bratislave

- v rámci literárneho večera s ostatnými autormi-hosťami festivalu v sobotu 6. októbra 2018 o 19.00 v Kaštieli Budmerice