WhatCity? Komunity v meste rozvinie dialóg o komunitách (24/10)

Skupiny susedov a rôzne kolektívy sa zúčastňujú diskusie o tvorbe mesta, pretváraní priestorov alebo nastavovaní verejných politík. Pojem komunita v súčasnosti rezonuje naprieč celým verejným sektorom – komunitné plánovanie verejných priestorov, komunitný plán sociálnych služieb, komunitný priestor, komunitný rozvoj, komunitné centrá. 

Komunitný aktivizmus má však aj svoje limity. Od komunít nemožno očakávať, že budú nevyhnutne inkluzívne, či sociálne progresívne. Slovo komunita sa doteraz v našej legislatíve nevyskytuje, napriek tomu ho počuť odvšadiaľ.

Ako s komunitami v mestskom rozvoji správne narábať? 

V spolupráci so Slovenskou akadémiou vied, Goethe-Institut Bratislava, Francúzskym inštitútom na Slovensku a ďalšími partnermi sa občianske združenie Punkt rozhodlo bližšie sa pozrieť na potenciál komunít pre rozvoj mesta a predstaviť súčasnú mapu mestských komunít, ktorá určuje urbanistický a sociálny potenciál Bratislavy.

Konferencia v netradičnom formáte slow-date, rozhovorov jeden na jedného, sa bude venovať rôznym aspektom komunít. Porozprávať sa budete môcť s komunitnou manažérkou z Viedne, francúzskymi architektmi, sociologičkou, starostkou malej obce či českou “sociálnou architektkou” Kateřinou Šedou.

Program

14:00-16:00 | Communites of Inclusion, špeciálna prednáška na Univerzite Komenského
 

Dvoj-prednáška na tému integrácie imigrantov v nemeckom prostredí. Prednášajú Gesa Ziemer (Professor, Hamburg University) a Sven Stegemann (Refugee Open Cities, Berlin).

→ Katedra humánnej geografie a demografie (AMOS, B1 313)

18:30-19:45 | Registrácia, výstava fotografií Mareka Jančúcha Komunita je…
Výstava portrétov návštevníkov a susedov Dobrého trhu, ktorí sa s nami podelili o svoje rozmanité definície pojmu komunita

19:00-19:45 | Keynote: V akých sociálnych bublinách žijeme? 
Slavomír Ondoš, Anna Ulahelová, Milota Sidorová, Pavel Šuška

Výsledky pilotného mapovania digitálnych komunít v Bratislave. Do akých bublín je naše mesto rozdelené? Ktoré komunity sú na Facebooku viac alebo menej prepojené? Ako digitálny model komunít sleduje rozvrstvenie spoločnosti v reálnom živote? Po prezentácii nasleduje krátka diskusia.

20:00-21:30 | Konferencia
V netradičnom formáte rozhovoru jeden na jedného, ktorý zaručuje kvalitnú a intenzívnu výmenu myšlienok a skúseností budeme diskutovať o rôznych aspektoch komunít. Do debaty s 10 zahraničnými a domácimi expertami sa môžu zapojiť všetci návštevníci – aktívne formou 20 minútového “slow-date”.

21:30 | Afterpárty: Rhinefox (NL)

 

Rečníci

Pierre Alain Trévelo (FR) - architekt, TVK Paríž

Simon Laisney (FR) - platforma na dočasné využitie prázdnych budov

Sven Stegemann (DE) - architekt, Openstate Berlín, projekt Refugee Open Cities

Tamara Brajovic (AT) - architektka, odborníčka na komunitné plánovanie, Kon-text Viedeň

Kateřina Šedá (CZ) - umelkyňa, sociálna architektka, Brno

Kateřina Sidiropulu Janků (CZ) - sociologička, odborníčka na susedské a marginalizované komunity

Dávid Sulík (SK) - ekonóm, Bratislava, odborník na lokálnu ekonomiku

Zuzana Suchová (SK) - fundraiserka Nová Cvernovka, odborníčka na budovanie online komunít a crowdfunding

Erika Cintulová (SK) - starostka Kláštor pod Znievom, najmladšia starostka na Slovensku

Samuel Janiš (SK) - žiak strednej školy, ktorý so spolužiakmi zrevitalizoval železničnú stanicu, účastník projektu Roots&Shoots, Zemianska Olča

 

Viac informácií

Vstupenky na podujatie sú dostupné tu.

FB event https://www.facebook.com/events/248556999178766/