Pohľad späť na okrúhly stôl "Budúcnosť európskej obrany"

Okrúhly stôl na tému európskej obrany a strategickej autonómie sa uskutočnil 16. októbra na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Na riešenie tejto komplexnej témy bol zostavený panel vysoko postavených odborníkov :
 

  • Nicolas Suran, veľvyslanec Francúzska v politickom a bezpečnostnom výbore COPS,
  • Róbert Ondrejcsák, štátny tajomník Ministerstva obrany SR,

   A dvoch špecialistov na európsku obranu:

  • Jean-Pierre Maulny z inštitútu IRIS,
  • Vladimír Bilčík z SFPA.


Naši štyria experti jasne predstavili históriu, problemtiky a pokrok dosiahnutý v posledných rokoch v Európskej únii. Potom odpovedali na otázky verejnosti, medzi ktorými boli učitelia-výskumníci a študenti politických vied a medzinárodných vzťahov, ktorí veľmi ocenili tieto výmeny.

Tento okrúhly stôl je súčasťou série debát, ktoré Francúzsky inštitút na Slovensku organizuje pod názvom "Veľké otázky roka 2018". Debaty už pomohli vysvetliť a konfrontovať francúzske a slovenské predstavy napríklad vo veci migrácie a vzťahov medzi Európskou úniou a Ruskom, alebo ekologickej transformácie.

 

  • Ivan Legrady, prezident o.z. "Esprit de Défense" otvára okrúhly stôl
  • Zľava: Vladimír Bilčík, Jean-Pierre Maulny, Róbert Ondrejcsák, Nicolas Suran, Samuel Goda
  • Slovo má Nicolas Suran
  • JE Christophe Léonzi (v strede)
  • Slovo má Jean-Pierre Maulny