Prednáška: Problémy územnej súdržnosti v Európe a na Slovensku (05/11)

Na európskej úrovni možno integráciu považovať za zoskupenie niekoľkých krajín, ktoré chcú zharmonizovať svoje fungovanie a nakoniec vytvoriť komunitnú oblasť. Tento priestor sa netýka výlučne obchodnej domény. Vzťahuje sa aj na menovú oblasť (eurozónu) a mal by sa rozšíriť aj na ostatné sektory, ako napríklad finančný, daňový, sociálny, obranný a bezpečnostný.


Myšlienka hospodárskej a sociálnej súdržnosti je výslovne uvedená v zakladajúcich textoch Európskej únie, avšak jej implementácia je pomalá. Od Lisabonskej zmluvy má táto súdržnosť územný rozmer. Napriek tomu regionálne nerovnosti pretrvávajú a niekedy sa využívajú na volebné účely, konkrétne na podporu protieurópskej rétoriky.


Francúzsky univerzitný profesor Alain Buzelay nám pripomenie, čo obnášala túžba na vytvorenie územnej súdržnosti v Európe, hlavné pokroky, ktoré boli dosiahnuté v tejto oblasti a čo je ešte nevyhnutné urobiť. Taktiež predstaví konkrétny prípad Slovenska, ktoré od vstupu do Európskej únie v roku 2004 zaznamenalo výrazný ekonomický rast, ale je naďalej poznačené silnou územnou nerovnováhou.

---
Prednáška:


Pondelok 5. novembra 2018 od 10:30 do 13:00
Univerzita Komenského - Fakulta manažmentu

Konferenčná miestnosť (č. 421 - 4. poschodie)

---

Program