Campus France Slovensko na študentských veľtrhoch

Campus France Slovensko sa v dňoch od 9. do 11. októbra zúčastnilo už 22. ročníka veľtrhu Akadémia & Vapac v Bratislave spolu so Slovensko-francúzskym univerzitným inštitútom (SFUI) a Európskym kampusom Sciences Po Dijon. Stánok pod názvom « Štúdium vo Francúzsku » navštívilo približne 90 gymnazistov a študentov, ktorých zaujímali štipendiá, študijné programy, spôsob uznávania diplomov, ako aj štúdium vo francúzskom jazyku na Slovensku s možnosťou získania fr. diplomu.

Campus France Slovensko sa zúčastnil taktiež veľtrhu Gaudeamus v Brne dňa 23. októbra 2018 spolu s Campus France v Českej republike, s Európskym kampusom Sciences po v Dijone a fr. školami Cesacom, a Mod’Spé Paris. Náš stánok navštívili gymnazisti z bilingválneho gymnázia Ľ. Štúra v Trenčíne a z bilingválneho gymnázia Metodova v Bratislave, aby získali informácie o štipendiách a možnostiach štúdia vo Francúzsku.

---

Fotogaléria zo študentského veľtrhu Akadémia a Vapac v Bratislave

 

 

---

Fotogaléria zo študentského veľtrhu Gaudeamus v Brne