Pohľad späť na prednášku Alaina Buzelayho

Po tom, čo sme na začiatku roka 2018 hovorili o migrácii v Európe v rámci názorových diskusií a nedávno o európskej bezpečnosti, sa 5. novembra konala aj prednáška o ďalšej dôležitej európskej téme: „Územná súdržnosť v Európskej únii a na Slovensku“, ktorú slovenským študentom predstavil francúzsky profesor Alain Buzelay na pôde Fakulty managementu UK.

Pán profesor Buzelay využil svoj pobyt na Slovensku v rámci spoločného francúzsko-slovenského programu « Európske štúdiá », ktorý prebieha v spolupráci s Európskym univerzitným centrom Lotrinskej univerzity v Nancy a 4 slovenskými univerzitami (UNIBA, UMB, UEBA, UKF), aby predstavil prítomným študentom a pedagógom interaktívnym spôsobom problematiku regionálnej nerovnosti.

V rámci prednášky pripomenul počiatočný stav regionálnych rozdielov a markantné zlepšenie životnej úrovne v európskom rámci. Priblížil rôzne nástroje, ktoré boli zavedené na odstránenie rozdielov (štrukturálne fondy), ako aj ukazovatele, ktoré sa používali pri hodnotení rozvoja regiónov. Globálne pozitívny výsledok však poukazuje na pretrvávajúce rozdiely medzi niektorými zónami a niekedy aj v rámci samotnej zóny. Časť prednášky venovaná Slovensku vzbudila množstvo otázok a pripomienok z radov publika. Od roku 2004 môžeme konštatovať veľký nárast životnej úrovne, ktorý však neviedol k rovnomernému prerozdeleniu bohatstva na území Slovenska.