Napoleon a koniec Rímsko-nemeckej ríše (28/11 | 17:30)

Pán Jean-Marc Olivesi, Generálny konzervátor historických pamiatok Národného múzea domu Napoleona Bonaparte v Ajaccio bude prednášať o Napoleonovi a konci Rímsko-nemeckej ríše : stret symbolov: 

  • v stredu 28. novembra o 17:30
  • v Univerzitnej knižnici v Bratislave (konferenčná miestnosť), Ventúrska 11

 

Trošku historického kontextu

Hoci pápežský Rím už nie je sídlom rímskych cisárov, stále používa znaky cisárskej majestátnosti, ktoré Mesto prevzalo na označenie centra kresťanského sveta a hlavného mesta nadčasovej moci.  Ľudovít XIV. a Napoleon budú chcieť iným, komplementárnym spôsobom použiť tieto vonkajšie znaky antického rímskeho primátu pre Francúzsko.

Spočiatku symbolická politika vplyvu vyústi neskôr do spochybnenia cisárskej hodnosti, ktorá politicky prináleží panovníkovi Rímsko-nemeckej ríše so sídlom vo Viedni. Brilantné víťazstvo pri Slavkove ho od titulu definitívne odtrhne a budúci Napoleonov svokor, cisár František, sa bude musieť vzdať Svätej ríše za Rakúske arcivojvodstvo (ktoré sa pri tejto príležitosti stane cisárstvom) a na základe Bratislavského mieru ponechať veľkú časť svojho územia Rýnskemu spolku.