Výstava CITÉS v Galérii Francúzskeho inštitútu (24. január ‑ 28. február 2013)

FOTOGRAFICKÁ VÝSTAVA

Lena Jakubčáková, Jožo Jarošík, Daniela Kapráľová a Pavel M. Smejkal (Marseille 2011)

Projekt Cités je dlhodobý fotografický projekt, ktorý sa zaoberá fenoménom sídlisk vo francúzskom prístavnom meste Marseille. Štyria slovenskí autori sa počas svojich viacerých a opakovaných pobytov sústredili na mapovanie života ľudí na sídliskách, ktoré nie sú bez určitej podobnosti so socialistickými sídliskami v Košiciach. Výstava ponúka autorský pohľad na tento fenomén prostredníctvom výberu prác štvorice zrelých autorov z východného Slovenska.

Vernisáž: štvrtok 24. januára 2013 o 18.00
Výstava potrvá do konca februára.
Miesto: Galéria Francúzskeho inštitútu, Sedlárska 7, Bratislava
Autor a kurátor projektu a výstavy: Pavel Maria Smejkal

Táto výstava je súčasťou projektu Second Cities, na ktorom už šiestym rokom pracuje občianske združenie PhotoART Centrum. Ide o postupné rozširovanie spolupráce fotografov a inštitúcií z druhých najväčších európskych miest, v posledných rokoch podporené Európskym hlavným mestom kultúry Košice 2013 a koncentrované hlavne na spoluprácu s Marseille. V rokoch 2010-2012 bolo na rezidenčných pobytoch v Košiciach 5 Francúzov a tiež 5 Slovákov sa vystriedalo v Marseille. Z výsledkov týchto tvorivých pobytov sme zorganizovali viacero výstav v Košiciach / Východoslovenská galéria a Východoslovenské múzeum Košice, verejný priestor v Košiciach / bilbordy / a v Marseille v Espace Culture v 2012. Na rok 2013 pripravujeme finálne výstavy v Košiciach v apríli / Suzanne Hetzel, Anne Loubet a Pascal Grimaud/ a v máji v Marseille /centrálna knižnica Alcazar/ výstava autorov Lena Jakubčáková, Jožo Jarošík, Daniela Kapráľová a Pavel M. Smejkal, ktorí sú tiež spoluautormi výstavy Cités.

Fotografie z podujatia