Slávnostné odovzdávanie francúzskych diplomov

Dňa 6. decembra 2018 si na pôde Právnickej fakulty Univerzity Komenského prevezme 24 slovenských študentov francúzsky diplom, ktorý získali na základe spolupráce piatich slovenských univerzít (Univerzita Komenského, Ekonomická univerzita v Bratislave, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach) s francúzskymi partnerskými univerzitami.

Hlavným koordinátorom slovensko-francúzskych univerzitných partnerstiev je Slovensko-francúzsky univerzitný inštitút so sídlom v Banskej Bystrici.

Každý rok má niekoľko slovenských študentov možnosť prihlásiť sa popri štúdiu na slovenskej univerzite aj na francúzsku univerzitu, čo predpokladá absolvovať niekoľko predmetov vo francúzskom jazyku navyše, alebo absolvovať povinne Erasmus pobyt na partnerskej univerzite s cieľom získať aj diplom slovenskej univerzity, aj diplom francúzskej univerzity.

Francúzsky diplom študentom slávnostne odovzdá Jeho Excelencia pán Christophe LÉONZI, veľvyslanec Francúzskej republiky na Slovensku za účasti predstaviteľov príslušných francúzskych a slovenských univerzít.

 

6. decembra 2018

Právnická fakulta Univerzity Komenského

Šafárikovo námestie č. 6, Bratislava

Rektorská sieň