„Dobrá práca“ Claire Denis na MFF Bratislava (01/12 | 13:45)

Medzinárodný filmový festival Bratislava v rámci svojho jubilejného 20. ročníka (29.11. – 2.12.2018) premietne okrem množstva iných filmov i majsterštuk  francúzskej režisérky Claire DenisDobrá práca (Beau travail)“ z roku 1999 zaradený do jednej z hlavných programových sekcií Ženský pohľad.

Tajomný príbeh z prostredia francúzskych légií patrí medzi vrcholy tvorby Claire Denis a jej dvornej kameramanky Agnès Godard. V centre pozornosti tejto voľnej adaptácie posledného románu Hermana Melvilla s názvom Billy Bud (Billy Budd, Sailor) je Galoup (Denis Lavant), ktorý má za úlohu vycvičiť jednotku mladých vojakov, pričom o jednom z nich je presvedčený, že tam nepatrí. Príbeh je však roztrieštený, výcvik v púšti takmer snový a film má v sebe nádych antickej tragédie. Denis a Godard prevracajú „tradičný“ pohľad na vojenskú jednotku, čoho najvýraznejším dôkazom sú práve zábery na výcvik. Ženský pohľad na mužské telo.

sobota 1. decembra 2018 o 13.45, Kino Lumière, K1, Špitálska 4, Bratislava

Okrem Dobrej práce festival MFF Bratislava predstaví v rámci svojho programu i francúzske filmy Sofia (1.12. o 15.30, Kino Lumière, K2) a Nôž v srdci (1.12. 2018 o 20.15  Kine Mladosť) ako i niekoľko ďalších filmov koprodukovaných vo Francúzsku.

Viac o programe MFF Bratislava tu.