Propagácia štúdia vo Francúzsku

Oddelenie pre univerzitnú a vedeckú spoluprácu Francúzskeho veľvyslanectva na Slovensku navštívilo Gymnázium Ružomberok, Gymnázium J. G. Tajovského v Banskej Bystrici, Gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíne a bilingválne gymnázium v Žiline, ako aj študentov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Študenti a gymnazisti mali tak možnosť dozvedieť sa niečo viac o francúzskom vysokoškolskom vzdelávaní a štipendijných programoch Francúzskej vlády, o ktoré sa môžu uchádzať do konca marca 2019, v prípade záujmu pokračovať v štúdiu vo Francúzsku. 

Prezentácia možností štúdia vo Francúzsku sa uskutočnila aj na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity s možnosťou získať na štúdium kofinancované štipendium spoločnosti COLAS a francúzskej vlády. Toto štipendium umožňuje študentom:

  • pokračovať v štúdiu stavebnej fakulty na úrovni druhého ročníka magisterského štúdia, 
  • zrealizovať stáž v laboratóriu alebo v jednej z pobočiek firmy COLAS vo Francúzsku, 
  • po ukončení štúdia sa zamestnať v spoločnosti COLAS na Slovensku.