Pohľad späť na prednášku Jean-Marca Olivesiho

Francúzsky inštitút na Slovensku organizuje každý rok v tomto období prednášku, ktorá súvisí s výročím bitky pri Slavkove a Bratislavským mierom. Predchádzajúce roky sme si pripomenuli Napoleona ako vojenského vodcu, o rok neskôr ako významného diplomata.

Tento rok sme pozvali pána Jean-Marca Olivesiho, generálneho konzervátora historických pamiatok z Národného múzea Domu Napoleona Bonaparteho v Ajaccio, ktorého prednáška niesla názov: „Napoleon a koniec Rímsko-nemeckej ríše: stret symbolov“.

Približne 40 poslucháčov si prišlo do Univerzitnej knižnice v Bratislave vypočuť zaujímavú prednášku pána Olivesiho, ktorý nám priblížil inú Napoleonovu stránku : stránku veľkého milovníka umenia a kultúry, ktorú tiež vložil do svojej stratégie dobývania.

 

  • Introduction de la conférence de Jean-Marc Olivesi (à droite) par S. Exc. M. Christophe Léonzi, l'Ambassadeur de France en Slovaquie (à gauche)
  • Place aux questions !