Slávnostné vyhodnotenie bilaterálneho slovensko-francúzskeho projektu Slovensko-francúzska výzva 2018 - „I. svetová vojna a osobnosť generála M. R. Štefánika“

V nadväznosti na udalosti okolo spomienkových osláv Prvej svetovej vojny, Ministerstvo školstva SR, Misia k storočnici Prvej Svetovej vojny, Francúzske veľvyslanectvo na Slovensku a Francúzsky inštitút na Slovensku, usporiadali v utorok 11.decembra 2018 slávnostné vyhodnotenie projektov, podporených v rámci vzdelávacej Slovensko-francúzskej výzvy 2018 – „I. svetová vojna a osobnosť M.R. Štefánika“. Výzva bola spustená v marci tohto roka.

V bratislavskom Kine Lumière sa zišlo 210 účastníkov: žiakov, pedagógov a politikov. Za prítomnosti štátnej tajomníčky Ministerstva školstva SR pani Oľgy Nachtmannovej a štátnej tajomníčky Ministerstva armády FR pani Geneviève Darrieussecq, žiaci a učitelia zo všetkých kútov Slovenska predstavili po francúzsky a po slovensky 8 projektov, ktorých ústrednou témou bola Prvá svetová vojna a osobnosť Milana Rastislava Štefánika.

 

(Postupne zverejníme všetky prezentácie súťažiacich škol.)

 

 • Gymnázium Metodova (Bratislava): Malé Curie ako nástroje záchrany životov vojakov počas bojov 1. svetovej vojny
 • Francúzska škola (Bratislava): Od Pressbourgu k Bratislave

 • Obchodná akadémia (Trnava): Budúcnosť sú dvere a minulosť je kľúčom k nej
 • Spojená škola - športová sekcia (Nitra): "Konám horlivo svoju povinnosť na fronte, aby som robil česť slovenskému národu a dokázal lásku k Francúzsku." (citát Milana Rastislava Štefánika)
 • Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského (Banská Bystrica): Sto rokov po vojne – oživené príbehy
 • Gymnázium Štefana Moyzesa (Ružomberok): Pamätníky padlých ako svedkovia pre dnešnú spoločnosť a miesta pripomenutia si 1. svetovej vojny
 • Gymnázium arm. gen. Ludvíka Svobodu (Humenné): Zemplínčania v česko-slovenských légiách vo Francúzsku
 • Gymnázium Pavla Horova (Michalovce): Cestami-necestami (po bitevných poliach) k dnešnej Európe

 

Porota, ktorej členmi boli:

 • Alexandre Lafon, doktor histórie, pedagogicko-odborný poradca Misie k storočnici Prvej Svetovej vojny
 • Michal Kšiňan, doktor histórie, vedecký pracovník Slovenskej Akadémie Vied
 • Dagmar Ostrovská, profesorka francúzštiny na Gymnáziu Ladislava Sáru v Bratislave
 • Ema Diehelová, študentka na Gymnáziu Ladislava Sáru v Bratislave

 

rozhodla o 3 víťazných projektoch (bez určenia poradia).

Francúzska škola v Bratislave Od Pressbourgu k Bratislave
Spojená škola v Nitre "Konám horlivo svoju povinnosť na fronte, aby som robil česť slovenskému národu a dokázal lásku k Francúzsku." (Citát gen. M.R. Štefánika)
Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach Cestami-necestami (po bitevných poliach) k dnešnej Európe

 

 

 • Otvárací príhovor štátnej tajomníčky Ministerstva školstva SR, pani Oľgy Nachtmannovej
 • Otvárací príhovor štátnej tajomníčky Ministerstva obrany FR, pani Geneviève Darrieussecq
 • Gymnázium Metodova, Bratislava - projekt "Malé Curie ako nástroje záchrany životov vojakov počas bojov 1. svetovej vojny"
 • Francúzska škola v Bratislave - projekt "Od Pressbourgu k Bratislave"
 • Obchodná akadémia v Trnave - projekt "Budúcnosť sú dvere a minulosť je kľúčom k nej"
 • Spojená škola v Nitre (športová sekcia) - projekt "Konám horlivo svoju povinnosť na fronte, aby som robil česť slovenskému národu a dokázal lásku k Francúzsku"
 • Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského, Banská Bystrica - projekt "Sto rokov po vojne - oživené príbehy"
 • Gymnázium Štefana Moyzesa, Ružomberok - projekt "Pamätníky padlých ako svedkovia pre dnešnú spoločnosť a miesta pripomenutia si 1. svetovej vojny"
 • Gymnázium arm. gen. Ludvíka Svobodu, Humenné - projekt "Zemplínčania v česko-slovenských légiách vo Francúzsku"
 • Gymnázium Pavla Horova, Michalovce -projekt "Cestami-necestami (po bitevných poliach) k dnešnej Európe"
 • Bodovanie poroty v plnom prúde
 • Porota (Ema Diehelová, Michal Kšiňan, Dagmar Ostrovská a Alexandre Lafon) rozhodujú o 3 víťazných projektoch
 • Oznámenie výsledkov
 • Oľga Nachtmannová, štátna tajomníčka Ministerstva školstva SR, gratuluje jednej z víťazných škôl
 • Geneviève Darrieussecq, štátna tajomníčka Ministerstva obrany FR, gratuluje jednej z víťazných škôl
 • Skupinová fotografia s víťaznými školami, štátnymi tajomníčkami a všetkými predstaviteľmi inštitúcií, zapojených do slovensko-francúzskej výzvy

 

Vo vstupnej hale kina Lumière bola výstava umeleckých diel žiakov škôl, ktorí sa do bilaterálnej výzvy zapojili: plagáty, literárne texty, historické dokumenty, zvukové nahrávky a komiksy.

 

 

 

Deň slávnostného vyhodnotenia pokračoval premietaním francúzskeho filmu Joyeux Noël (Veselé Vianoce) od Christiana Cariona a diskusnou prednáškou s Alexandrom Lafonom a Michalom Kšiňanom na tému zbratania sa.