Pohľad späť: Slávnostné odovzdávanie francúzskych diplomov

Vo štvrtok 6. decembra sa konalo v priestoroch Právnickej fakulty Univerzity Komenského slávnostné odovzdávanie francúzskych diplomov. 24 slovenských študentov z piatich rôznych univerzít (Univerzita Komenského, Ekonomická univerzita, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici a Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach), ktorí boli zároveň zapísaní aj na francúzskej partnerskej univerzite, si prevzalo v tento slávnostný deň francúzsky diplom z rúk pána veľvyslanca Christophea Léonziho.

Študijný program, ktorý absolvovali, bol zrealizovaný v spolupráci s francúzskymi univerzitami a koordinovaný Slovensko-francúzskym univerzitným inštitútom (SFUI) v nasledovných odboroch:

 

  • Master 1 « Európske štúdiá » (Lotrinská univerzita – Európske univerzitné centrum - Nancy)
  • Master 2 « Finančné riadenie a európsky priestor» (Lotrinská univerzita – Európske univerzitné centrum - Nancy)
  • Master 2 « Európska integrácia a európska politika susedstva» (Univerzita Champagne-Ardenne v Remeši, Fakulta práva a politických vied)
  • Master 2 « Profesionálny preklad a tlmočenie » (Univerzita v Štrasburgu, ITI-RI
  • Doktorát « Borders and populations : territories, mobilities, European neighbourhoods »

Počas slávnostného večera, ktorý zorganizoval SFUI v spolupráci s Francúzskym inštitútom, vystúpili aj dve absolventky študijného programu « Európske štúdiá » Európskeho univerzitného centra v Nancy : Dominika Kurtová (Líderka komunikácie v Décathlon Slovensko) a Claire Barthelet (redaktorka článkov a správ z diplomatickej kancelárie Francúzskeho veľvyslanectva v SR), aby sprostredkovali prítomným hosťom a čerstvým absolventom, akým spôsobom im pomohol získaný diplom v ich ďalšej profesijnej kariére.

Podujatie bolo príležitosťou vyzdvihnúť kvalitu a výsledky francúzsko-slovenskej univerzitnej spolupráce. Po tom, čo si slovenskí študenti v júni prevzali diplom slovenskej univerzity, si mohli pozvať svojich najbližších na tento večer, ktorý bol venovaný práve im a ktorý podčiarkoval špecifikum absolvovaného štúdia: získanie aj francúzskeho diplomu z francúzskej partnerskej univerzity.