Spoločné vyhlásenie: Lepšie príležitosti vďaka viacjazyčnosti

(13. decembra 2018) - Ten, kto ovláda viac ako jeden cudzí jazyk, má najlepšie šance získať dobre platenú a atraktívnu prácu. Platí to najmä na Slovensku, kde je aktívnych mnoho investorov z iných krajín.

Viacjazyčnosť má na Slovensku dlhú tradíciu. S vyhlásením o voľnom výbere prvého cudzieho jazyka uskutoční ministerstvo školstva prvý krok smerom k oživeniu tejto tradície. Ak sa posilní aj druhý cudzí jazyk, Slovensko je na ceste k dosiahnutiu barcelonských cieľov.

Ministerstvo školstva plánuje liberalizovať výber prvého cudzieho jazyka na základných školách na Slovensku. Školy by mali mať možnosť - s prihliadnutím na miestne podmienky – ponúkať popri angličtine aj francúzštinu, nemčinu, ruštinu, španielčinu alebo taliančinu.

Od roku 2015 je angličtina na základných školách na Slovensku až do 9. ročníka prvým a jediným povinným cudzím jazykom. Osvojenie si druhého cudzieho jazyka je povinné len na gymnáziách. Počet študentov, ktorí ovládajú francúzštinu, nemčinu alebo ruštinu odvtedy klesá.

Stále viac zamestnávateľov na Slovensku sa preto sťažuje na rastúci nedostatok uchádzačov s dostatočnými jazykovými znalosťami. Prieskum medzi spoločnosťami ukazuje, že najvyhľadávanejšími sú špecialisti, ktorí majú kombináciu dvoch cudzích jazykov.

Ohlásenou liberalizáciou by sa uskutočnil prvý krok k posilneniu viacjazyčnosti v slovenskom vzdelávacom systéme, a tým aj k zrealizovaniu barcelonských cieľov EÚ a znovuoživeniu tradičnej viacjazyčnosti na Slovensku. Žiaci a rodičia by takto mali väčšiu slobodu rozhodovania. Je to zároveň aj reakcia na požiadavky trhu práce - pretože spoločnosti majú veľmi odlišné očakávania týkajúce sa jazykových zručností svojich zamestnancov.

S cieľom natrvalo posilniť mnohojazyčnosť sa musí posilniť vzdelávanie v druhom cudzom jazyku. Zároveň by sa zabezpečilo, že rozhodnutie PRE jeden cudzí jazyk nie je PROTI všetkým ostatným.                               

 

Veľvyslanectvo Belgického kráľovstva | Francúzske veľvyslanectvo na Slovensku | Francúzsky inštitút na Slovenku | Francúzsko-slovenská obchodná komora | Centrála pre zahraničné školstvo | Goethe-Institut Slovensko | Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora | Veľvyslanectvo Spolkovej republiky Nemecko | Advantage Austria | Österreich Institut Bratislava | Rakúske kultúrne fórum | Rakúske veľvyslanectvo | Instituto Cervantes Bratislava | Veľvyslanectvo Španielskeho kráľovstva na Slovensku | Švajčiarsko-slovenská obchodná komora