Štipendiá na post-doc pobyty vo Francúzsku

Le Studium ponúka štipendiá na vedecko-výskumné stáže na 12 mesiacov mladým výskumným pracovníkom s minimálne päťročnou postdoktorandskou praxou v rámci európskeho programu „Marie Sklodowska-Curie Actions“. Ponuka sa týka všetkých vedeckých odborov.

 

Uzávierka na predkladanie žiadostí : 7. február 2019

 

Podrobnejšie informácie tu

Brožúrka na stiahnutie tu.

Kontakt : aurelien.montagu@lestudium-ias.fr