Výzva na predkladanie žiadostí: Môj doktorát za 180 sekúnd (do 28/02)

 

Prvý ročník stredoeurópskej súťaže „Môj doktorát za 180 sekúnd“ organizuje Francúzsky inštitút v Poľsku v spolupráci s Francúzskymi inštitútmi v Rakúsku, v Maďarsku, v Českej republike a na Slovensku a bude sa konať vo Varšave v máji 2019. V každej krajine prebehne najskôr výber uchádzačov na národnej úrovni a laureáti národného kola postúpia do regionálneho finále, ktoré sa bude konať vo Varšave.

Uchádzači sa môžu prihlásiť do súťaže do 28. februára 2019! Zašlite nám vaše prihlášky, je to možnosť predstaviť váš výskumný projekt širokej verejnosti!

Postup prihlasovania

 • Prihlášku treba zaslať do 28.02.2019 prostredníctvom nasledovného odkazu: tu.

 

 • Výber uchádzačov na základe zaslanej prihlášky (zoznam uchádzačov postupujúcich do regionálneho kola bude zverejnený 16. apríla 2019)

 

 • Stredoeurópske finále zložené z uchádzačov z piatich účastníckych krajín sa bude konať v máji 2019 vo Varšave.

 

Podrobnejšie informácie nájdete v Pokynoch pre uchádzača. Pozrite si videozáznam z medzinárodného finále z roku 2018 , ktoré sa konalo v švajčiarskom Lausanne v septembri minulého roku.

"Moj doktorát za 180 sekúnd " - čo to je ?

 • Táto súťaž umožňuje doktorandom predstaviť zjednodušeným spôsobom širokému publiku predmet ich výskumu vo francúzskom jazyku.

 

 • Každý uchádzač má k dispozícii presne 3 minúty na svoj prejav, ktorý má byť jasný, stručný a presvedčivý. Pomôcť si však môže len jediným diapozitívom.

 

 • Ide o medzinárodnú súťaž, ktorá sa organizuje vo viacerých frankofónnych krajinách. V našom prípade ide o prvý ročník v strednej Európe a organizuje ho 5 Francúzskych inštitútov z tohto regiónu.

 

 • Súťaž bude prebiehať v dvoch kolách: najskôr prebehne prvé kolo na národnej úrovni a v máji 2019 sa bude konať vo Varšave stredoeurópske finále.

 

 • Porota bude hodnotiť jednotlivé výkony uchádzačov, ale publikum bude mať taktiež možnosť hlasovať.

 

 • Pre výhercov finále je pripravených viacero vecných cien.

Podmienky účasti

 • Byť interným alebo externým doktorandom v akademickom roku 2018/2019 alebo mať obhájenú doktorandskú prácu v akademickom roku 2017/2018 ;

 

 • Informovať vedúceho doktorandskej práce, že sa zapájate do tejto súťaže ;

 

 • Predstaviť dostatočne pokročilý stav doktorandského výskumného projektu ;

 

 • Ovládať francúzsky jazyk (súťaž nevyžaduje, aby aj doktorandská práca bola vo francúzskom jazyku).

 

Pre podrobnejšie informácie kontaktujte: Adèle Picquet adele.picquet@institutfrancais.sk +421 259 34 77 42