Konferencia "XX Century: IF THIS IS A WOMAN" (21‑23/01)

 

Univerzita Komenského organizuje v spolupráci s ďalšími partnermi konferenciu « XX Century: IF THIS IS A WOMAN », ktorá sa bude konať od 21. do 23. januára 2019 v priestoroch Právnickej fakulty. Na konferencii vystúpi okolo 20 zahraničných i domácich vedcov, ktorých príspevky nám priblížia rôzne osudy žien počas Holokaustu. Francúzsky inštitút a Francúzske veľvyslanectvo podporilo účasť pani Modiane Zerdoun-Daniel, ktorá vystúpi s príspevkom « Židovské ženy v povstaní v Litve, 1941-1945 ».

Pani Modiane Zerdoun-Daniel študovala vo Francúzsku a v Rakúsku a v súčasnosti je na magisterskom štúdiu v programe Holokaust a štúdium genocíd na Univerzite v Uppsale vo Švédsku.

Program k stiahnutiu