Publikácia textov historikov o vystúpení z vojen

Účastníkom kolokvia « Ukončiť vojnu – od napoleonských vojen po druhú svetovú vojnu », ktorá sa konala v máji 2017 v priestoroch Univerzity Komenského, ako aj ďalším čitateľom, predstavujeme tematické číslo internetového historického časopisu Forum Historiae s príspevkami, ktoré odzneli na kolokviu.

S podporou Francúzskeho inštitútu boli texty francúzskych historikov preložené do slovenčiny. Všetky sú dostupné bezplatne v ich rozšírenej podobe na stránke časopisu: http://forumhistoriae.sk/web/10180/185. Priblížia vám zaujímavé historické obdobia od podpisu prímeria po skutočný návrat k mierovej situácii.

Bližšie informácie o tomto kolokviu nájdete na našej stránke : https://institutfrancais.sk/aktuality/507/konferencia-ukoncit-vojnu/