Pohľad späť na konferenciu "XX Century: IF THIS IS A WOMAN"

 

Dňa 21. -23. januára sa konala v priestoroch Právnickej fakulty UK konferencia « XX Century: IF THIS IS A WOMAN », ktorej sa vďaka podpore Francúzskeho inštitútu zúčastnila aj francúzska študentka Modiane Zerdoun-Daniel.

V svojom príspevku predstavila publiku postavenie a podmienky života židovských žien počas židovského povstania v Litve v rokoch 1941-45. Podklady čerpala hlavne zo svedectiev, z memoárov a z dostupných biografií a zameriavala sa v nich na priebeh každodenného života židovských žien v gete (aké práce vykonávali, aké mali možnosti hygieny, atď).

Priblížila nám tiež zmeny v sociálnom správaní týchto žien v čase povstania a to zvlášť k mužom. Pani Daniel absolvovala časť štúdia na Sorbone a momentálne si dokončuje magisterské štúdium na Univerzite v Uppsale vo Švédsku.