Predstavenie projektu ImageInLife Horizont 2020 (19/02 | 13:30)

Predstavenie projektu ImageInLife, ktorý získal podporu z európskeho programu Horizont 2020, je organizované tímom projektu ImageInLife, na ktorom participuje 6 európskych krajín vrátane Slovenska (dvaja doktorandi zo Slovenskej Technickej Univerzity + jedna slovenská súkromná spoločnosť).

Cieľom podujatia je priblížiť účastníkom koferencie možnosti financovania vedy a výskumu zo zdrojov EÚ. Podujatia sa zúčastní aj pani Iveta Hermanovská, ktorá je národným kontaktným bodom pre Akcie Marie Skłodowska-Curie a rada priblíži poslucháčom možnosti získať podporu na výskum a mobilitu v rámci AMSC.

-

19. februára o 13.30 hod.

v priestoroch Vedeckého parku Univerzity Komenského v Bratislave (Ilkovičova 8, Mlynská dolina)

Vstup voľný na základe predchádzajúcej registrácie prostredníctvom nasledovného linku : https://goo.gl/forms/Q9vCkDMQEoZVgBCj2

Konferencia sa bude konať v anglickom jazyku.