Podpísanie zmluvy o spolupráci a integrácii medzi Francúzskom a Nemeckom v Aachene

Pri príležitosti 56. výročia podpisu Elyzejskej zmluvy, prezident republiky Emmanuel Macron a nemecká kancelárka Angela Merkelová dňa 22. januára v Aachene podpísali novú zmuvu o spolupráci a integrácii medzi Francúzskom a Nemeckom.

Táto zmluva z Aachenu stavia na základnom pilieri Elyzejskej zmluvy z roku 1963, ktorá významne prispela k historickému zmiereniu medzi Francúzskom a Nemeckom, vytyčuje nový cieľ väčšieho priblíženia Francúzska a Nemecka a pripravenosti oboch krajín na výzvy 21. storočia.

Zmluva z Aachenu posilní už existujúce úzke väzby medzi Francúzskom a Nemeckom, najmä v oblasti hospodárskej, zahraničnej a bezpečnostnej politiky, vzdelávania a kultúry, výskumu a technológií, klímy a životného prostredia, ako aj spolupráce pohraničných oblastí a občianskej spoločnosti. Obe krajiny sa zamerajú na posilnenie spoločných záväzkov v prospech bezpečnosti a prosperity svojich občanov, v boji za suverénnejšiu, jednotnejšiu a demokratickejšiu Európu.

Text zmluvy k dispozícii na stiahnutie 

Pri príležitosti 56. výročia podpisu Elyzejskej zmluvy, a podpísania novej zmuvy o spolupráci a integrácii medzi Francúzskom a Nemeckom prezidentom republiky Emmanuelom Macronom a nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou dňa 22. januára v Aachene, vyšiel v denníku SME spoločný príhovor veľvyslancov Francúzska a Nemecka na Slovensku, p. Christophe Léonzi a p. Joachim Bleicker.

Spoločný príhovor veľvzslancov Francúzska a Nemecka k dispozícii na stiahnutie

Prejavy ich Exc. Christopha Léonziho a Joachima Bleickera ohľadom Aachenskej zmluvy:

 

  • v rádio na vlnách Radio Slovakia International
  • vo videu na Facebookovej stránke Francúzskeho veľvyslanectva na Slovensku