Pohľad späť: Predstavenie projektu ImageInLife Horizont 2020

V utorok 19. februára sa konala v priestoroch Vedeckého parku UK prezentácia projektu ImageInLife, ktorý získal podporu z fondov európskeho programu Horizont 2020. Projekt s podstatnou účasťou Slovenska vďaka Stavebnej fakulte STU a spoločnosti TatraMed Software s.r.o. koordinuje Univerzita v Montpellier.

Prezentácie sa zúčastnilo asi 40 študentov a vedeckých pracovníkov, ktorí získali informácie o viacerých nástrojoch Európskej Komisie na podporu špičkovej vedy v Európe. 14 doktorandov, ktorých doktorandské pozície sú financované z projektu ImageInLife, predstavilo v krátkosti svoj študijný a vedecký profil. Práca na vzájomne súvisiacich témach výskumu a pravidelné stretnutia partnerov projektu dávajú týmto mladým výskumníkom pocit spolupatričnosti k multikultúrnej, jednotnej a úspešnej európskej vedeckej skupine. Dúfame, že tieto prezentácie budú motivovať slovenských študentov a výskumníkov k tomu, aby sa zapojili do niektorého z projektov a naštartovali kariéru aj v európskom výskume.