Prednáška francúzskeho veľvyslanca na Ekonomickej univerzite v Bratislave

J. E. pán Christophe Léonzi, veľvyslanec Francúzska v SR, vystúpil 26. februára na pôde Ekonomickej univerzity v rámci 25. edície prednáškového cyklu Diplomacia v praxi.

Fakulta medzinárodných vzťahov EU pozýva raz do mesiaca jedného z veľvyslancov pôsobiacich na Slovensku na stretnutie a diskusiu so študentmi v rámci tohto prednáškového cyklu. Ekonomická univerzita je jednou zo slovenských univerzít s najvyšším počtom zahraničných študentov: maďarských, nemeckých, kosovských, španielskych, ale aj francúzskych a to vďaka 45 bilaterálnym dohodám, v rámci ktorých prichádza na Ekonomickú fakultu 70 francúzskych študentov ročne.

Počas svojho vystúpenia hovoril pán veľvyslanec o aktuálnych hrozbách a výzvach, ktorým čelí Európska únia, o ekonomických rizikách v súvislosti s rýchlym technologickým rozvojom, ale aj o neistote a blížiacom sa dátume Brexitu. Pripomenul tiež priority francúzskej diplomacie s cieľom posilniť Európsku úniu: dôležitosť rozšírenia eurozóny, silný rozpočet, posilnenie strategickej, hospodárskej a technologickej "zvrchovanosti" EÚ, potreba zintenzívniť spoluprácu medzi členskými štátmi, najmä pokiaľ ide o sociálne otázky, hľadanie spoločného riešenia pri zložitých problémoch, ako je migrácia a pod. Po tejto prezentácii nasledovala živá diskusia s prítomnými študentmi.

Je to už po tretíkrát, čo sa pán veľvyslanec zúčastnil Diplomacie v praxi, zaujímavého praktického cvičenia s možno budúcimi diplomatmi.