Tri koncerty s francúzskou čelistkou Ophélie Gaillard v Slovenskej filharmónii (19,21,22|03|19.00)

Ophélie Gaillard © Caroline Doutre

V týždni od 18. marca 2019 Slovenská filharmónia ponúkne v rámci svojho programu tri koncerty s vynikajúcou francúzsko-švajčiarskou violončelistkou Ophélie Gaillard.

Špecialistka na interpretáciu starej i súčasnej hudby, víťazka súťaže J. S. Bacha v Lipsku (1998), ktorá dvakrát kompletne nahrala všetky Bachove suity pre sólové violončelo a nahrala všetky suity pre sólové violončelo i od Benjamina Brittena ponúkne v utorok 19. marca 2019 o 19.00 v Malej sále SF recitál s programom zloženým z dvoch suít od každého z oboch týchto skladateľov.

Vo štvrtok 21. a v piatok 22. marca 2019 o 19.00 potom vo veľkej sále SF pod taktovkou šéfdirigenta SF Jamesa Judda odohrá spolu so Slovenskou filharmóniouKoncert pre violončelo a orchester a molRoberta Schumanna. Program oboch koncertov doplní „Symfónia č.1 As durEdwarda Elgara.

Ophélie Gaillard hrá na historickom nástroji od Francesca Goffrilera z roku 1737.

 

Programy :

 

Recitál „Bach Britten“
utorok 19. marca 2019 o 19.00
Malá sála Slovenskej filharmónie

Ophélie Gaillard violončelo sólo

Johann Sebastian Bach
Suita pre violončelo č. 1 G dur, BWV 1007

Benjamin Britten
Téma Sacher pre violončelo sólo

Johann Sebastian Bach
Suita pre violončelo č. 3 C dur, BWV 1009

Benjamin Britten
Suita pre violončelo sólo č. 3 v c mol, op. 87

Viac na : www.filharmonia.sk

 

*****

 

Koncert „Schumann Elgar“
štvrtok 21. marca 2019 o 19.00
piatok 22. marca 2019 o 19.00

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie

Slovenská filharmónia
James Judd dirigent
Ophélie Gaillard violončelo

Robert Schumann
Koncert pre violončelo a orchester a mol, op. 129

Edward Elgar
Symfónia č. 1 As dur, op. 55

Viac na : www.filharmonia.sk