Veľký úspech slovenskej literatúry na parížskom knižnom veľtrhu

Bratislava, ako čestný hosť Parížskeho knižného veľtrhu, spolu s 25 slovenskými autormi predstavila štyridsiatku diel preložených do francúzštiny a zaznamenala veľký úspech vo francúzskom hlavnom meste.

Devätnásty ročník Parížskeho knižného veľtrhu otvoril svoje brány v piatok 15. marca na štyri dni literárnych stretnutí. Podujatia sa zúčastnilo 1 200 vystavovateľov vrátane viac ako 300 vydavateľov a viac ako 400 autorov a umelcov, ktorí mohli komunikovať s návštevníkmi, a debatovať na jednej z 9 tematických scén.


Moderne pohostinný bratislavský stánok bol slávnostne otvorený 15. marca za prítomnosti francúzskeho ministra kultúry Francka Riestera a slovenskej ministerky kultúry pani Ľubice Laššákovej, a odhalil svoj pestrý literárny program pre francúzske publikum.

Do Paríža bolo pricestovalo 25 slovenských autorov, ktorí predstavili 42 titulov vydaných vo francúzštine (alebo ktoré ešte budú vydané vo francúzštine v najbližších mesiacoch). Medzi najvýznamnejších predstavených autorov patria Pavel Vilikovský, Viliam Klimáček, Michal Kšiňan, Mária Ferenčuhová a Monika Kompaniková. 

Pozvanie slovenského hlavného mesta na Parížsky knižný veľtrh, ktorý je jedným z najdôležitejších knižných veľtrhov vôbec na celom svete, je úspech sám o sebe. Bohatý program, ktorý zostavilo Literárne informačné centrum, umožňilo francúzskej verejnosti objaviť pestrosť a kvalitu slovenskej literatúry.

Vďaka veľkej účasti na tomto podujatí má mesto Bratislava možnosť byť v popredí. Preklad týchto 25 autorov do francúzštiny a plodné kontakty s francúzskymi vydavateľmi tiež umožnia slovenskej literárnej tvorbe rozšíriť svoje publikum o francúzsky hovoriacich čitateľov.

Rovnako i francúzska tlač (
Le Monde, Le Figaro, La Croix,...) vzdala hold slovenskej literatúre a jej najlepším autorom.