Semifinále súťaže Spievam po francúzsky 2013 v Žiline (8. marec 2013)

8 marec | 11:30 hod. | Základná umelecká škola Ladislava Árvaya, Dolný Val 202/12

Semifinále celoslovenskej súťaže SPIEVAM PO FRANCÚZSKY 2013 v Žiline sa zúčastnilo 43 súťažiacich a 125 divákov.

Tu sú výsledky speváckych objavov zo stredného Slovenska !!!

 

 

Bravo všetkým účastníkom semifinále súťaže Spievam po francúzsky v Žiline !
Ďakujeme všetkým sponzorom a všetkým organizátorom !

Výsledky

1. cena

Kategória Skupina

Eva Žabková & Michaela SCHMIESTEROVÁ | Bilingválne Gymnázium Žilina


 

Kategória Sólista pred maturitou

Alžbeta Turčányová | Jelena HOLLÁ - klavír | ZUŠ L. Árvava - Žilina


 

2. cena

Kategória Skupina

Natália BAČIKOVÁ & Janka OLEJOVÁ | Matúš FERIENČIK - gitara, Alexander BOTOŠ - violončelo & Patrik GÁDOŠI - klavír | Gymnázium J.G. Tajovský - Banská Bystrica


 

Kategória Sólista pred maturitou

Patrik HRMO - spev & gitara | Katolícke Gymnázium Štefana Mojsesa - Banská Bystrica


 

3. cena

Kategória Skupina

Matúš HRNČIAR & Silvia MÁLIKOVÁ | Soňa CRAVCOVÁ - gitara | Gymnázium M. M. Hodžu - Liptovský Mikuláš


 

Kategória Sólista pred maturitou

Katarína ŽABKOVÁ


 

Veľký aplauz všetkým súťažiacim !!