Ako dopadli regionálne semifinále Spievam po francúzsky 2019? Tu sú výsledky!

Košice (22.03.)

Porota

Eugen Andreanský prodekan a univerzitný profesor na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, frankofón
Aneta Hollá predsedkyňa poroty, profesorka spevu na Konzervatóriu Timonova 2, Košice, operná speváčka
Martin Škára vysokoškolský učiteľ filozofie na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, klavirista, viceprezident AF KE, lektor francúzskeho jazyka
François-Xavier Denis lektor francúzskeho jazyka vo Francúzskej aliancii Košice a na bilingválnom gymnáziu, hudobník


Výsledky - výhercovia kategórií

Do 14 rokov Miženková Aneta, Augustínová Alica, Tančinová Andrea "Ton visage" od Fréro Delavega ZŠ Kúpeľná 2, Prešov
15-17 rokov

Palubová Petra

"Depuis le premier jour" od Isabelle Boulay

Gymnázium Leonarda Stöckela, Bardejov

15-17 rokov Kromková Viktória, Gurková Sára "Incontrôlable" od  Louane Gymnázium, Kukučínova, Poprad
15-17 rokov Grmanová Rhian "Jour de pluie" od Louane Gymnázium Milana Rastislava Štefánika, Košice
Nad 18 rokov ŠLOSÁRIKOVÁ Lenka "Si c'était à refaire" od Céline Dion Gymnázium Kukučínova, Poprad
 

Absolútna víťazka: Palubová Petra

Fotoalbum na Facebooku

Bratislava (28.03.)

Porota

Thibaut Triqueneaux predseda poroty, atašé pre spoluprácu v oblasti vzdelávania, predseda poroty
Oľga Janku učiteľka hudby z Bratislavy
Jérémi Derrupé hudobník z Paríža
Charles-Baptiste spevák a skladateľ z Paríža


Výsledky - výhercovia kategórií

Do 14 rokov Lakatošová Magdaléna "Je ne sais pas" od Joyce Jonathan Piaristické gymnázium, Prievidza
15-17 rokov

Džuponová Klára

"L'avis"od  Benjamin Piat

ZUŠ L. Stančeka, Prievidza

15-17 rokov Petrovský Maxim "On Brûlera" od Pomme Gymnázium V. B. Nedožerského, Prievidza
Nad 18 rokov Královičová Kristína "Sommeil" od Stromae  NHF EUBA
 
Nad 18 rokov Granecová Viktória "L'indien" od Juliette Armanet ZUŠ L. Stančeka Prievidza, Ekonomická univerzita v Bratislave

Absolútna víťazka: Džuponová Klára

Fotoalbum na Facebooku

Zvolen (29.03.) 

Porota

Ivana Kurtulíková predsedkyňa poroty, pedagóg spevu na Konzervatóriu Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici a speváčka Štátnej opery v Banskej Bystrici 
Billyan Picot francúzsky spevák a skladateľ z Banskej Bystrice
Michaela Lúštiková učiteľka francúzštiny na škole hotelových služieb zo Zvolena
Carolina Haro Guerrero čilská študentka druhého roka magisterského štúdia, študujúca francúzštinu pre cudzincov z Rennes


Výsledky - výhercovia kategórií
 

Do 14 rokov Zlukyová Magdaléna "Loin d'ici" od Zoë

ZŠ Hrnčiarska Zvolen

15-17 rokov

Blihárová Terézia

"Ta reine"od Angèle

Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského, BB

15-17 rokov Volovárová Veronika "Aïe, aïe, aïe" od Sindy ZŠ Hrnčiarska Zvolen
Nad 18 rokov Lamperová Laura "Polka" od Luce Pedagogická fakulta UMB BB
Nad 18 rokov Vavrúšová Mária "Midi sur novembre" od Louane Pedagogická & Ekonomická fakulta UMB BB

Absolútna víťazka: Blihárová Terézia

Fotoalbum na Facebooku