DNA DAY Bratislava (25/04)

 

Ústav molekulárnej biomedicíny Lekárskej fakulty Univerzity Komenského organizuje každý rok okolo 25. apríla pri príležitosti medzinárodného dňa DNA podujatie pod názvom "DNA DAY".

Tento rok sa do podujatia zapojil aj Francúzsky inštitút na Slovensku, ktorý pozval ako hlavného rečníka podujatia pána Didiera Mazla, riaditeľa Oddelenia genómov a genetiky z Inštitútu Louisa Pasteura v Paríži.

Pán Mazel v svojej prednáške vysvetlí, prečo sa baktérie stali tak rýchlo rezistentné na antibiotiká a aké riziká to predstavuje pre globálne zdravie.

Stredoškoláci, študenti a učitelia so záujmom o prírodné vedy sú srdečne vítaní.

Štvrtok 25. apríla o 11.30 hod.

Prírodovedecká fakulta (Ilkovičova 6), Mlynská dolina

V anglickom jazyku

 Program podujatia ako aj sprievodné akcie nájdete na tejto stránke: http://dnaday.sk/