Prezentácia knihy Samuel Beckett: Hry (16. marec 2011)

Divadelný ústav Bratislava, Vysoká škola múzických umení v Bratislave a Francúzsky inštitút v Bratislave Vás srdečne pozývajú na slávnostnú prezentáciu novej publikácie

Samuel Beckett: Hry

v stredu 16. marca 2011 o 19:00
vo Francúzskom inštitúte na Sedlárskej ulici č. 7 v Bratislave

Prezentácie sa zúčastnia tvorcovia publikácie Elena Flašková, Mária Ferenčuhová, Martin Ondriska a vzácni hostia Vladimír Strnisko a Mio-Mio (Stano Beňačka a Marek Piaček).

Knihu slávnostne predstaví Soňa Šimková a Juraj Slezáček. Programom sprevádza Alexandra Sarvašová.