POHĽAD SPÄŤ: Slávnostné predstavenie monografie "IMRO WEINER-KRÁĽ: Medzi snom a skutočnosťou" (16|04|18.00)

V utorok 16. apríla 2019 o 18.00 sa v Galérii Francúzskeho inštitútu na Slovensku za veľkého záujmu zo strany priaznivcov výtvarného umenia uskutočnila slávnostná prezentácia - krst nádhernej publikácie s titulom "Imro Weiner-Kráľ: Medzi snom a skutočnosťou", ktorú vydalo vydaveteľstvo PETRUS.

Reprezentatívna 334-stranová monografia predstavuje komplexnú tvorbu Imra Weinera-Kráľa (1901-1978), a to nielen olejomaľbu, ale aj akvarely a kresby. 

Imro Weiner-Kráľ: Medzi snom a skutočnosťou /...

Autorkou koncepcie a textu je výtvarná teoretička a kurátorka Dagmar Kudoláni Srnenská, spoluautorkou je vo Francúzsku žijúca dcéra maliara Elise Weiner Kral, ktorá napísala dojímavú spomienku na otca.

Zostavovateľka knihy sa zamerala na menej známe maľby a tak vybrala na reprodukovanie diela nielen z majetku desiatich slovenských galérií, ale vhodne ich doplnila prácami zo súkromných zbierok. Dôležitou súčasťou monografie je kalendárium, fotografie zo života umelca a jeho rodiny, maliarove spomienky na roky strávené doma a v zahraničí, ako aj jeho komentáre k vlastnej tvorbe a výtvarnému dianiu doby, v ktorej žil a pracoval.

Kniha nadväzuje na monografiu z roku 2001, ale neopakuje diela už reprodukované. Na rozdiel od predchádzajúcej publikácie je rozčlenená do deviatich tematických okruhov, ktoré sú uvádzané citáciami autora. Je bilingválna, francúzsko-slovenská.Text preložila do francúzštiny Dagmar Ondrejková v spolupráci s Elise Weiner Kral.

***

Krstnými otcami knihy sa stali  J. E. pán Christophe Léonzi, veľvyslanec Francúzska na Slovensku a známy slovenský spisovateľ Dušan Dušek. Gitarovými skladbami podujatie o doprevádal hudobný skladateľ Pavol Malovec. Večer moderoval herec Štefan Bučko. List Elise Weiner Kral, ktorá sa podujatia nemohla zúčastniť, prečítal Miro Procházka.