„Umenie zdieľania“ - prednáška historičky umenia Zuzany Bartošovej (23|05|17.00)

Francúzsky inštitút na Slovensku
a Centrum vied o umení (CVU) Slovenskej akadémie vied (SAV)

pozývajú na prednášku

Zuzany Bartošovej

samostatnej vedeckej pracovníčky Ústavu dejín umenia CVU SAV

Umenie zdieľania

Výtvarné akcie – happeningy, peformancie, slávnosti, situácie a udalosti – počas druhej polovice 20. storočia na Slovensku v tvorbe Alexa Mlynárčika, Jany Želibskej, Petra Bartoša, Ľubomíra Ďurčeka, Jána Budaja,  Petra Meluzina, Vladimíra Kordoša, Petra Kalmusa, Otisa Lauberta, Daniela Brunovského...

Prednáška odznela 15. septembra 2018 na Národnom inštitúte dejín umenia v Paríži vo francúzštine v rámci 35. európskych dní kultúrneho dedičstva otvorených širokému publiku.

 

Štvrtok 23. máj 2019 o 17.00 hod.

Galéria Francúzskeho inštitútu na Slovensku, Sedlárska 7, Bratislava

Vstup voľný | Prednáška v slovenskom jazyku