Výstava francúzskej maliarky a spisovateľky Eugénie Paultre (30|05‑22|06)

Eugenie Paultre - Bez názvu, 2017, 46 x 38 cm, atrament a pigment

Francúzsky inštitút na Slovensku v spolupráci s galériou Gandy gallery v Bratislave pozývajú na spoločnú výstavu francúzskej maliarky a spisovateľky Eugénie Paultre. Gandy gallery a Galéria Francúzskeho inštitútu súčasne odprezentujú výtvarné i literárne diela tejto umelkyne, ktorá sa venuje i poézii a filozofii.

Jej maľby sa v priebehu rokov ustálili do podoby jednoduchých vertikálnych farebných línií, odpovedajúc tak na potrebu ducha nachádzať vzťažné body nevyhnutné pre našu jednoduchú prítomnosť v  tomto svete. Farebné línie – ich súlad, ich stretnutie – pre znovunájdenie spevu prirodzeného pre farbu a precítenie nekonečnej rovnováhy, obsiahnutej v tonalitách nášho sveta.

Od 30. mája do 26. júla 2019
Gandy gallery, Sienkiewiczova 4, Bratislava

Od 30. mája do 22. júna 2019
Galéria Francúzskeho inštitútu na Slovensku, Sedlárska 7, Bratislava

Vernisáž: štvrtok 30. mája 2019
- od 17.00 v Gandy gallery
POZOR ZMENA(!) : Už od 18h v Galérii Francúzskeho inštitútu

Eugénie Paultre sa narodila v Paríži v roku 1979. Potom ako vyštudovala a prednášala filozofiu sa začala venovať maľbe, písaniu a strihu filmu. Vo svojej práci skúma živé sily, ktoré tvoria architektúru našich existencií – poéziu a farbu – ako  médií slúžiacich na zdôraznenie stále ožívajúcich zdrojov našich fragmentárnych životov.

Vydala tieto diela: Aktuálny stav vecí (L’état actuel des choses), Al Manar, 2012, Zima (Hiver), Editions Al Manar, 2013, Uvidíme dobre (Nous verrons bien), Editions Moon Rainbow, 2013, V sebe samej (En soi-même), Al Manar, 2016,  Up. Úvaha nad umením a šialenstvom (Up. Réflexion sur l’art et la folie), Al Manar, 2019.

-

Fotky z vernisáže