Pohľad späť na DNA DAY

25. apríla sme privítali v Bratislave pána Didiera Mazla z Inštitútu Luisa Pasteura v Paríži, ktorý mal na Prírodovedeckej fakulte UK prednášku na tému: „Prečo sa baktérie stávajú tak ľahko odolnými voči antibiotikám?". Didier Mazel je zanietený genetik, ktorý sa vo svojom výskume zameriava na baktérie a ich evolučné mechanizmy. Je vedúcim vedeckého tímu, ktorý skúma horizontálny prenos génov, genetickú rekombináciu a génovú organizáciu bakteriálneho genómu.


Jeho prednáška sa konala v rámci podujatia "DNA DAY", ktoré zorganizoval Ústav molekulárnej biomedicíny Lekárskej Fakulty UK. Podujatia sa zúčastnilo takmer 250 študentov a gymnazistov z celého Slovenska. Jeho cieľom bolo vzbudiť záujem o štúdium a výskum v oblasti biomedicíny a motivovať stredoškolákov zvoliť si túto cestu štúdia.


Pán Didier Mazel sa po prednáške stretol aj so slovenskými kolegami z Univerzity Komenského a Slovenskej akadémie vied, ktorí spolupracujú s Inštitútom Louisa Pasteura.