Konferencia o viacjazyčnosti

V dňoch 6. a 7. mája 2019 sa konala konferencia o viacjazyčnosti, ktorú organizoval Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ) a veľvyslanectvá Nemecka a Francúzska na Slovensku.

Ministerka školstva Martina Lubyová vo svojom úvodnom prejave obhájila reformu učenia sa prvého cudzieho jazyka. Veľvyslanec Francúzska na Slovensku zameral svoj prejav v prospech viacjazyčnosti na európsky rozmer zbližovania národov a na hospodárske výhody aj iných cudzích jazykov, nie len angličtiny. Pripomenul, že 3/4 hospodárskych výmen Slovenska sú s Eurozónou. J.E. pán Christophe Léonzi zdôraznil výhody systému, ktorý ponúka výber prvého cudzieho jazyka a druhého povinne voliteľného cudzieho jazyka. V tejto súvislosti vystúpili aj nemeckí a rakúski diplomatickí zástupcovia veľvyslanectiev a veľvyslanec Írska.

Nasledujúce debaty boli venované hospodárskym témam. Za jeden stôl si zasadli, expert z ŠPÚ, zástupca Litvy (ktorého krajina zriadila systém s tromi povinnými jazykmi), vedúci predstavitelia veľkých francúzskych a nemeckých podnikov, Eric Reuting- riaditeľ ľudských zdrojov spoločnosti Volkswagen a finančný riaditeľ spoločnosti Orange- Reza Samdjee. Toto stretnutie zdôraznilo hospodársku hodnotu viacjazyčnosti  a prednosti aj iných cudzích jazykov, nie len angličtiny. Spoločnosti tiež zdôraznili potrebu rozvíjať viacjazyčné zručnosti na slovenskom trhu práce, pretože je ich nedostatok.

Spoločná deklarácia o viacjazyčnosti k dispozícii tu.