Pohľad späť na "Môj doktorát za 180 sekúnd"

15. mája 2019 sa konalo v priestoroch Varšavskej univerzity regionálne finále súťaže Môj doktorát za 180 sekúnd, ktoré zorganizoval Francúzsky inštitút vo Varšave v spolupráci s Francúzskym inštitútom v Rakúsku, v Maďarsku, v Českej republike a na Slovensku.

Úlohou súťažiacich bolo predstaviť publiku svoju doktorandskú prácu jasným a pochopiteľným spôsobom vo francúzskom jazyku, pričom nesmeli prekročiť časový limit 3 minúty.

Vo Francúzsku existuje táto súťaž už asi 6 rokov, avšak tento rok sa konala po prvýkrát v novom regionálnom formáte. Zúčastnilo sa jej 24 doktorandov z Poľska, Maďarska, Českej Republiky, Slovenska a Rakúska. Slovensko reprezentovali dve doktorandky: Martina Petrenčáková z UPJŠ a Stanislava Judinyová z UMB. 

Ponúkame vám ich postrehy z podujatia:

Hodiny robia tik-tak, tik-tak, čas plynie a je po troch minútach. Skúsenosť sa skončila skôr, ako som predpokladala. Súťaž MT180 bola pre mňa náročná a zároveň zaujímavá. Nie je ľahké vysvetliť špecifickú tému jasným a jednoduchým spôsobom a navyše do troch minút. Myslím, že to bolo pre mňa oveľa ťažšie ako samotná obhajoba mojej doktorandskej práce. Na druhej strane to bola výborná príležitosť nacvičiť si vystupovanie pred publikom.

Súťaž MT180 bola pre mňa príležitosť predstaviť tému mojej doktorandskej práce po francúzsky, jednoduchým spôsobom a navyše pred rôznorodým publikom.  Takýto spôsob prezentácie bol pre mňa výzvou. Teším sa, že som mala túto príležitosť a že som mohla spoznať ďalších doktorandov z iných krajín, ako aj témy ich výskumu. Som rada, že som bola vybratá, aby som reprezentovala Slovensko. Povzbudzujem všetkých slovenských doktorandov, aby sa v budúcnosti do takejto súťaže určite prihlásili.