Týždeň frankofónie v Nitre (od 18. do 22. marca 2013)

Dňa 15. marca 2013 sa konal deň prednášok z francúzskej filológie, a to pri príležitosti osláv frankofónie, ktoré frankofónny svet slávi každý rok v marci. 

Prednášky slávnostne otvoril prof. PaeDdr. Bernard Garaj, CSc., dekan Filozofickej fakulty UKF v Nitre a J. E. pán Walter Lion, veľvyslanec Belgicka na Slovensku. Katedra translatológie v spolupráci so Slovenskou asociáciou učiteľov francúzštiny pozvali dvoch celosvetovo uznávaných profesorov, aby sa podelili s ich vedomosťami – emeritného profesora Michela Defournyho, profesora detskej frankofónnej literatúry na Univerzite v Liège, zakladateľa najväčšej knižnice zameranej na detskú literatúru a emeritného profesora Jean-Marie Klinkenberga, lingvistu, člena belgickej kráľovskej akadémie, šéfredaktora karentovaného časopisu Français moderne. Komunikačným mediátorom počas slávnostného otvorenia bol doc. PhDr. Peter Kopecký, CSc., garant študijného programu francúzsky jazyk a kultúra v kombinácii na Katedre translatológie.

Fotografie z akcie