PREDNÁŠKA | de Gaulle a Churchill: Srdečná nezhoda (14/06 | 17.00)

Keď sa postavia proti sebe dvaja najväčší štátnici 20. storočia – ktorí navyše nemajú najľahšiu povahu – musíme očakávať, že to bude medzi nimi poriadne iskriť. Spoznali sa za dramatických okolností, plavili sa bok po boku na mori najväčšieho svetového konfliktu. I keď sa viackrát schyľovalo k rozchodu – nikdy sa neprestali navzájom obdivovať. François Kersaudy, autor jedinej práce na svete o vzťahoch medzi de Gaullom a Churchillom, rozuzlí pre vás nite tohto homerického duelu.

Profesor Kersaudy je autorom mnohých kníh o druhej svetovej vojne a životopisných diel o Churchillovi, Goeringovi, Mountbattenovi a MacArthurovi. François Kersaudy je historik polyglot, získal jedenásť francúzskych a britských literárnych cien. V súčasnosti riadi vo vydavateľstve Perrin kolekciu Maîtres de Guerre – Majstri vojny“. Je pravidelným prispievateľom do internetového časopisu Le Point.fr. Jeho ostatná kniha vyšla pod názvom „Svet podľa de Gaulla v dvoch zväzkoch (Perrin, 2018 a 2019).

Pia. 14. júna 2019 | 17:00

Právnická fakulta UK, Amfiteáter, 2. poschodie, Šafárikovo nám. 6, Bratislava

Prednáška vo francúzskom jazyku (simultánne tlmočenie)