Francúzsky sochár Roger Vilder na Konkrétnom lete 2019 (26|06‑24|07)

Roger Vilder sa v celom svojom diele zameriava na koncepty pohybu a temporality. Od začiatku svojej kariéry v 60-tych rokoch minulého storočia skúma kinetizmus pomocou reálneho pohybu rôznych médií od motorizovanej mechaniky, cez bádanie v oblasti digitálnych technológií až po neónové svetlá. Vyjadruje sa prostredníctvom jednoduchej geometrie, vyplývajúcej z jeho pozorovaní sveta foriem, ktorú uvádza do pomalého a spojitého pohybu, s opakujúcimi sa či náhodnými cyklami rastu a klesania. V rámci tohto pohybu sa tvary a farby dostávajú do vzájomných vzťahov, privilegujúc takto harmóniu kompozície v priestorovo-časovom kontinuu čisto organickej zmyselnosti.

Výstava od 26. júna do 24. júla 2019

Galéria Francúzskeho inštitútu na Slovensku, Sedlárska 7, Bratislava

Vernisáž v stredu 26. júna o 18.00 hod.

 

 

KONKRÉTNE LETO 2019/ Súčasné európske geometrické tendencie/ 26. jún - 28 júl 2019, Bratislava

Hlavným zámerom organizátorov podujatia je predstaviť čo najširšiu škálu možností konkrétneho a geometrického umenia. Geometrická abstrakcia predstavuje jeden princíp a nevyčerpateľné množstvo výtvarných možností. Za uplynulé storočie prešla zaujímavým vývojom, mnohými autorskými vkladmi, jedinečnými mutáciami, rôznymi syntézami a protikladnými silami, formálnymi i filozofickými ozvenami. Mnohí autori ju vývojovo posúvajú a obohacujú o nové dimenzie aj v súčasnosti. Tento segment výtvarnej tvorby má bohatú tradíciu v mnohých európskych krajinách.

Táto výstava bude prehliadkou širokého generačného zastúpenia, od renomovaných tvorcov až po príslušníkov najmladšej generácie. V rámci medzinárodnej spolupráce sa vytvára príležitosť k bližšiemu spoznávaniu iných kultúr prostredníctvom tak univerzálneho média, akým je výtvarné umenie.

Ústredná časť výstavy s autormi zo Slovenska, Česka, Rakúska, Poľska, Maďarska, Francúzska, Holandska, Švajčiarska a Slovinska bude umiestnená v Bratislave v Galérii Umelka, ďalšie  výstavy  sú naplánované v Galérii Z, v Galérii Francúzskeho inštitútu, vo výlohách Galérie Poľského inštitútu a v Galérii Rakúskeho kultúrneho fóra.

Partnermi a spoluorganizátormi podujatia sú Fond na podporu umenia, MČ Bratislava - Staré Mesto, Slovenská výtvarná únia, zúčastnené galérie a zahraničné kultúrne inštitúty ako Francúzsky inštitút, Kultúrny inštitút Maďarska, Poľský Inštitút, Rakúske kultúrne fórum, ako aj niektoré veľvyslanectvá či partnerské inštitúcie a organizácie zo zahraničia.

Organizátorom a spolukurátorom podujatia je Viktor Hulík.